header

VISIE

Inzicht te krijgen in de uitdrukkings-mogelijkheden van de menselijke ziel en deze mogelijkheden omzetten in vaardigheden, met behulp van kunstzinnige technieken en het werken met paarden.

DIT IS EEN PROCES VAN ZELFOPVOEDING.

Wie is Ellen van Buiten

EllenMijn werkwijze is om de hulpvrager ervaringsgericht te laten werken.
Dit betekent procesgewijs oude gewoontes omvormen.
Gaandeweg dit proces leert de hulpvrager dat alles wat hij/zij tegenkomt in zijn diepste wezen met zichzelf te maken heeft.
Toen ik deze ontdekkingsreis voorging kwam ik tot de ontdekking:
"Ik draag het Genezende in mijzelf", een innerlijk landschap van innerlijk weten begon zich te ontvouwen.
Processen terug kunnen brengen tot oerwetmatigheden, die ik op mijn weg heb mogen leren schouwen.
Wetmatigheden die de ZIN van het leven zichtbaar maken.
Liefde voor de medemens is mijn drijfveer om het paradijs op aarde met anderen te willen delen.
Deze onbaatzuchtige kunst van Liefhebben voeg ik toe aan mijn manier van werken. Renaissance in carne ©
Niemand verplicht je om gebukt te blijven gaan onder het juk van je omstandigheden.
We weten dat er zelfgenezende krachten in ons lichaam aanwezig zijn.
Ieder mens heeft de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen.
De metamorfose naar menswording is een feit.