header
Geesteswetenschap en Spiritualiteit

Alle vergelijkingen met “anderen, doen net zoiets als jij “, ten spijt.

Op deze plek is ider mens werkelijk uniek en werkt in zijn eigen tempo aan bewustwording.