header

VISIE

Inzicht te krijgen in de uitdrukkings-mogelijkheden van de menselijke ziel en deze mogelijkheden omzetten in vaardigheden, met behulp van kunstzinnige technieken en het werken met paarden.

DIT IS EEN PROCES VAN ZELFOPVOEDING.

Ervarings verhalen

De reden waarom ik naar Ellen ben gegaan is: mijn golfslag en golfspel erbarmelijk waren.

Sinds een halfjaar volg ik de scholing bij Ellen.

De scholing bij Ellen doet mij goed d.m.v. uitleg over de negen wezensdelen, zodat ik beter bij mezelf kan komen. Mijn gevoelsleven weer meer in balans komt en zodoende ook mijn golfslag zich verbeterd.

Ik heb ervaren dat ik een lichaam heb waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik kijk beter/anders naar de wereld om mij heen.

Ik voel me er heel prettig bij en ben altijd opgewekt als ik weer naar Ellen kan. Hoe pijnlijk soms ook!!!  Ik weet dat het goed voor me is.

Mijn golfswing is verbeterd door dat ik meer contact heb met de bal. En de concentratie is toegenomen.

Anke Mulder

Ken Jezelf

Een centaur is een half paard, half menswezen.
Dit half paard, half menswezen werd in de Griekse tijd op zielsmatig geestelijk niveau beleefd.
Cheiron is de enige centaur die onsterfelijk was en zich heeft onderscheiden van de andere centauren door zich te ontwikkelen in muziek, boogschieten, kunst en in de kennis van geneeskrachtige kruiden.

Dit laatste gaf hij door aan Asklepios, vader van de huidige geneeskunde.

In de Cheiron mythe wordt hij door Heracles met een giftige pijl verwond waarna hij zoveel pijn lijdt dat hij Zeus smeekt zijn onsterfelijkheid op te heffen en te mogen sterven.
Niet al het fysieke is te genezen, wel bijna altijd nodig voor een innerlijke ontwikkeling.

Met de dood van Cheiron komt er symbolisch een einde aan het intuïtieve/dierlijke weten. De mens kan vanaf dat moment zelfstandig, met een wakker bewustzijn, kennis verwerven.

Aanvankelijk waren het ingewijden die zich daar mee bezig hielden.
Doordat de mensheid zich in zijn geheel verder heeft ontwikkelt, staat de weg voor iedereen, die dat wil, open om zich te ontwikkelen.
Wij zijn a.h.w. allemaal ingewijden geworden, maar maken daar te weinig of geen gebruik van.
We zullen moeten leren op ons zelf te vertrouwen, onze eigen leider te zijn.
In het liefdevol erkennen van jezelf, juist in de niet alledaagse dingen.
Dat kan tot drempelervaringen leiden, die nieuwe wegen openen, die niet meer vanuit traditionele waarden een vanzelfsprekendheid zijn.                                                                                                                          

In het werken met paarden zoals dat gebeurt bij Eira Scholingsinstituut kun je jezelf uitnodigen om opgelopen wonden te helen en als nieuw naar jezelf te kijken.
In een liefdevol erkennen van jezelf.

Het paard staat gevoelsmatig het dichtst bij de mens. Het is in staat om op een gelijkwaardige wijze de schoonheid van de mens te spiegelen. Onverschrokken en onbevangen wil het paard zijn zelfrespect met ons delen.
De intu├»tieve wijsheid van het paard staat tot onze beschikking. 

 

Ken Jezelf

 

Het is aan de tijd om dierlijke neigingen in ons zelf die naar grofheid en grenzeloosheid leiden, om te vormen naar menselijke kwaliteiten.

Eira Scholingsinstituut biedt o.a. begeleid leren waarin het paard centraal staat.
Paarden waarnemen door middel van verschillende methoden op kunstzinnige gebied, maakt een dieper contact met het eigen gevoelsleven mogelijk.

De uitdrukkingsmogelijkheden van je talenten, niet of nauwelijks ontloken, worden herkenbaar als oorspronkelijke gedachten en wilsuitingen van jezelf.

De scholingscursussen zijn bedoelt voor mensen die het pad zoeken naar zelfkennis en het paard accepteren als hun onvoorwaardelijke liefdevolle leraar.

De weg naar wederzijds respect en gelijkwaardigheid is een open weg waarop wonderen kunnen gebeuren.

Bekijk de folder