header

VISIE

Inzicht te krijgen in de uitdrukkings-mogelijkheden van de menselijke ziel en deze mogelijkheden omzetten in vaardigheden, met behulp van kunstzinnige technieken en het werken met paarden.

DIT IS EEN PROCES VAN ZELFOPVOEDING.

Ervarings verhalen

Het komt niet vaak voor dat ik een behandelaar, in dit geval Ellen, eigenlijk al jarenlang ken door onze gezamenlijke belangstelling voor de jazzmuziek.

Ik heb een lange voorgeschiedenis wat betreft medische behandelingen en ik heb ook de nodige operaties te verwerken gehad. O.a. is kortgeleden mijn galblaas verwijderd nadat ik ruim een half jaar met een vervelende buikpijn rondgelopen heb. Lichamelijk had ik behoorlijk ingeleverd wat m’n energiebalans betreft. Enkele jaren geleden ben ik ook al geopereerd, in dat geval werd m’n rechternier verwijderd op verdenking van kanker. Al met al voelde ik dat er, zowel fysiek als mentaal, een behoorlijke aanslag op m’n welzijn was gepleegd in de loop der jaren. Alles bij elkaar opgeteld, ook door m’n hardnekkige hoest vanwege m’n astma, vond ik het van de ene op de andere dag tijd worden om een afspraak te maken met Ellen. Ik bleef maar hangen in dat medische circuit en wilde die cirkel doorbreken. Ellen was enorm blij en opgelucht dat ik een afspraak met haar wilde maken. Eindelijk...... want ze had allang aan mij gezien én gevoeld dat ik totaal “op” was. Zo integer als zij is heeft zij zich nooit opgedrongen tot behandeling. Nu ik zelf inzag dat er eens iets moest gebeuren om uit een soort impasse te komen, viel het kwartje op zijn plaats.

De intake vond ik bijzonder. Ellen vroeg en vertelde mij van alles en nog wat. Zij kwam er al snel achter dat ik op instorten stond. Zij noemde het een “lichamelijke burn-out“. Er hoefde niet veel meer te gebeuren.... Door middel van opdrachtjes, tekeningen en oefeningen werd mij steeds duidelijker dat ik m’n hele leven te veel “gepleased” heb. Altijd die ander eerst. Voor iedereen klaarstaan en eigenlijk mijzelf wegcijferen om niemand teleur te stellen. Ellen heeft mij geleerd om meer voor mijzelf op te komen. Hoewel ik mondig genoeg ben heb ik mij toch te veel laten leiden door wat anderen van mij wilden en verwachtten. Nu, na de nodige sessies, voel ik mij sterker om nee te zeggen. Wat ik echt niet wil, doe ik ook niet, zonder een gevoel van egoïsme te krijgen en dat gaat mij goed af. Daar ben ik heel blij mee. Ik sta ín de cirkel en daarbúiten is de wereld die om mij heen staat. Ik ben ik en daar blijft iedereen van af. Ellen heeft mij veel geleerd en ze heeft mijn energiebalans in evenwicht gebracht. Wat ik zo waardeer in haar is dat zij mij zo enorm in m’n waarde laat. Zij is één en al interesse en luistert aandachtig en pakt alles wat ik vertel erg goed op. Dat voelt zó vertrouwd! En haar eindeloze geduld dat zij toonde......! Ook hebben wij de nodige humor met elkaar kunnen delen en dat vind ik heel belangrijk. Het relativeerde zo heerlijk én het ontspande.

Ik vind Ellen een bijzonder aardige, betrokken vrouw die haar passie meer dan waar maakt. Zij gaat er écht voor, wel 150 %. Zeer begrip- en liefdevol, echt heel mooi en fijn om mee te mogen maken. Voor mij voelt Ellen als een “lieve vriendin door dik en dun”. Last but not least: Ellen heeft een gouden hart op de juiste plaats en behandelt je met alle respect. Ik heb een enorme bewondering voor haar om wie zij is en wat zij allemaal doet.

Dank je wel lieve Ellen dat je er altijd voor mij bent (geweest).

Ken Jezelf

Een centaur is een half paard, half menswezen.
Dit half paard, half menswezen werd in de Griekse tijd op zielsmatig geestelijk niveau beleefd.
Cheiron is de enige centaur die onsterfelijk was en zich heeft onderscheiden van de andere centauren door zich te ontwikkelen in muziek, boogschieten, kunst en in de kennis van geneeskrachtige kruiden.

Dit laatste gaf hij door aan Asklepios, vader van de huidige geneeskunde.

In de Cheiron mythe wordt hij door Heracles met een giftige pijl verwond waarna hij zoveel pijn lijdt dat hij Zeus smeekt zijn onsterfelijkheid op te heffen en te mogen sterven.
Niet al het fysieke is te genezen, wel bijna altijd nodig voor een innerlijke ontwikkeling.

Met de dood van Cheiron komt er symbolisch een einde aan het intuïtieve/dierlijke weten. De mens kan vanaf dat moment zelfstandig, met een wakker bewustzijn, kennis verwerven.

Aanvankelijk waren het ingewijden die zich daar mee bezig hielden.
Doordat de mensheid zich in zijn geheel verder heeft ontwikkelt, staat de weg voor iedereen, die dat wil, open om zich te ontwikkelen.
Wij zijn a.h.w. allemaal ingewijden geworden, maar maken daar te weinig of geen gebruik van.
We zullen moeten leren op ons zelf te vertrouwen, onze eigen leider te zijn.
In het liefdevol erkennen van jezelf, juist in de niet alledaagse dingen.
Dat kan tot drempelervaringen leiden, die nieuwe wegen openen, die niet meer vanuit traditionele waarden een vanzelfsprekendheid zijn.                                                                                                                          

In het werken met paarden zoals dat gebeurt bij Eira Scholingsinstituut kun je jezelf uitnodigen om opgelopen wonden te helen en als nieuw naar jezelf te kijken.
In een liefdevol erkennen van jezelf.

Het paard staat gevoelsmatig het dichtst bij de mens. Het is in staat om op een gelijkwaardige wijze de schoonheid van de mens te spiegelen. Onverschrokken en onbevangen wil het paard zijn zelfrespect met ons delen.
De intuïtieve wijsheid van het paard staat tot onze beschikking. 

 

Ken Jezelf

 

Het is aan de tijd om dierlijke neigingen in ons zelf die naar grofheid en grenzeloosheid leiden, om te vormen naar menselijke kwaliteiten.

Eira Scholingsinstituut biedt o.a. begeleid leren waarin het paard centraal staat.
Paarden waarnemen door middel van verschillende methoden op kunstzinnige gebied, maakt een dieper contact met het eigen gevoelsleven mogelijk.

De uitdrukkingsmogelijkheden van je talenten, niet of nauwelijks ontloken, worden herkenbaar als oorspronkelijke gedachten en wilsuitingen van jezelf.

De scholingscursussen zijn bedoelt voor mensen die het pad zoeken naar zelfkennis en het paard accepteren als hun onvoorwaardelijke liefdevolle leraar.

De weg naar wederzijds respect en gelijkwaardigheid is een open weg waarop wonderen kunnen gebeuren.

Bekijk de folder