header

VISIE

Inzicht te krijgen in de uitdrukkings-mogelijkheden van de menselijke ziel en deze mogelijkheden omzetten in vaardigheden, met behulp van kunstzinnige technieken en het werken met paarden.

DIT IS EEN PROCES VAN ZELFOPVOEDING.

Ervarings verhalen

De reden waarom ik naar Ellen ben gegaan is: mijn golfslag en golfspel erbarmelijk waren.

Sinds een halfjaar volg ik de scholing bij Ellen.

De scholing bij Ellen doet mij goed d.m.v. uitleg over de negen wezensdelen, zodat ik beter bij mezelf kan komen. Mijn gevoelsleven weer meer in balans komt en zodoende ook mijn golfslag zich verbeterd.

Ik heb ervaren dat ik een lichaam heb waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik kijk beter/anders naar de wereld om mij heen.

Ik voel me er heel prettig bij en ben altijd opgewekt als ik weer naar Ellen kan. Hoe pijnlijk soms ook!!!  Ik weet dat het goed voor me is.

Mijn golfswing is verbeterd door dat ik meer contact heb met de bal. En de concentratie is toegenomen.

Anke Mulder

Dienen

In de dikke van Dale staat achter dienen - Oud-Iers techimik loop.

  • men kan geen twee heren dienen naar Matth.6:24
  • de waarheid dienen
  • God dienen, Hem vereren

In het begrip dienen zit vanuit mijn Eira visie, innerlijk bewegen, mezelf bevrijden van verstarring. Ik was verrast dat dienen in het Oud-Iers: ik loop  betekent.
Op de lagere school kregen wij als huiswerk de catechismus te leren. Ik herinner mij dat mijn moeder mij hierbij hielp. Een vraag die ik mijn leven lang met mij mee heb gedragen was een van de eerste vragen die gesteld werd in deze catechismus (Grieks voor mondeling lezen!): Waartoe zijt gij op aarde? Met als antwoord: Gij zijt op aarde om God te dienen. Zo een simpele vraag met zo een simpel antwoord.
Als kind ervaarde ik bij deze woorden een gevoel van devotie. Het mooiste in mijn leven leek het mij om non te worden. Een niet aardse sereniteit, concentratie leek van nonnen uit te stralen. Ook een bepaalde geur. Het wonderlijke was, dat ik niet was voorbestemd om non te worden. In die zin van God te dienen.
Mijn eerste gevoelige aanvaring kreeg ik met Zr.F op de kleuterschool. Ik was aan het schilderen en samen met andere kinderen deelden wij de waterpotten. Het water in de waterpot op mijn tafeltje was vanwege het overvloedig uitspoelen van de waterverf zo troebel geworden dat ik de zuster vroeg om het water in de pot te mogen verschonen. Dit mocht echter niet. Tot mijn stille verdriet werd het water alleen maar smeriger en mijn schilderij troebeler.
Deze situatie heeft de toon gezet in mijn leven. Het zoeken naar helderheid in dienst van mijn goddelijk, geestelijk, innerlijk leven. Leren mijzelf te dienen, zoals het bedoelt is door God, maar hoe?
In de vijftig jaren die volgden op mijn kleuterschooltijd liepen begrippen als rechtvaardigheid en onderscheid als een rode draad door mijn leven.
Kunt u zich voorstellen dat de woorden gij zijt op aarde om God te dienen tot in mijn botten gingen leven. Kunt u zich voorstellen dat wij als mensen de kans krijgen om via de Zoon tot de Vader te komen. Kunt u zich voorstellen dat de Zoon in ons Leeft, om het Huis van Zijn Vader te reinigen. Wilt u met mij meelopen om samen te ervaren dat het paradijs op aarde is. Kunt u zich voorstellen dat wijzelf het paradijs zijn......