header

VISIE

Inzicht te krijgen in de uitdrukkings-mogelijkheden van de menselijke ziel en deze mogelijkheden omzetten in vaardigheden, met behulp van kunstzinnige technieken en het werken met paarden.

DIT IS EEN PROCES VAN ZELFOPVOEDING.

Ervarings verhalen

De reden waarom ik naar Ellen ben gegaan is: mijn golfslag en golfspel erbarmelijk waren.

Sinds een halfjaar volg ik de scholing bij Ellen.

De scholing bij Ellen doet mij goed d.m.v. uitleg over de negen wezensdelen, zodat ik beter bij mezelf kan komen. Mijn gevoelsleven weer meer in balans komt en zodoende ook mijn golfslag zich verbeterd.

Ik heb ervaren dat ik een lichaam heb waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik kijk beter/anders naar de wereld om mij heen.

Ik voel me er heel prettig bij en ben altijd opgewekt als ik weer naar Ellen kan. Hoe pijnlijk soms ook!!!  Ik weet dat het goed voor me is.

Mijn golfswing is verbeterd door dat ik meer contact heb met de bal. En de concentratie is toegenomen.

Anke Mulder

Erkennen

In de erkenning schuilt de sluimering van genezing.

In de zelferkenning geven wij onze werkelijke talenten de kans om in het voetlicht van onze eigen geschiedenis te treden.
Onze geschiedenis scheppen wijzelf.  Ik geloof in het zelf- en herscheppend vermogen van de mens.
Wordt een mens zich bewust van deze prachtige boodschap, dan kunnen wij mensen onszelf ook herinneren dat wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld.
Ergens is er de wil geweest van alle vaders en moeders om te overleven en ons, zonen en dochters een waardige opvoeding te geven.
Een schier onmogelijke taak, maar wel een creatieve taak. Een enorme slagvaardigheid, hierover beschikten en beschikken onze vaders en moeders, een enorme drang naar positivisme.
Het lot van generatie, na generatie om te leren leven met deze bijna onmogelijke creativiteit is in mijn visie de opdracht van de tijd waarin wij 2009 na Chr. leven.
Laten wij beginnen met het eren van onze vaders en moeders en hun danken voor hun enorme moedskracht.